VAD VI GÖR

VAD VI GÖR

Drop The Act är en ideell förening vars mål är att få oss alla att tänka till när det gäller de värderingar och normer som formar och påverkar oss.

Målet är också att få dig att släppa din roll. Att sänka garden. Att lyfta blicken och försöka problematisera det som ständigt påverkar oss. Stort fokus ligger på områden NORMER, SEX, PORR och JÄMSTÄLLDHET.

DTA är partipolitiskt och religiöst obunden.

HUR VI GÖR

Vårt syfte är att arrangera, planera och genomföra event, möten, föreläsningar, konserter eller andra kulturarrangemang för att lyfta frågor och diskussioner kring jämställdhet och jämlikhet, bedriva opinionsbildning kring dessa frågor samt sprida kunskap om normer kring pornografi och sexköp samt dess konsekvenser på barn, ungdomar och vuxna.

VÅRT MÅL

DTA ska vara en aktiv del i att skapa ett samhälle som är till för alla människor. Särskilt fokus ska läggas på att motverka skadliga attityder och normer vad gäller sexualitet, porr, sexköp och sådant som formar oss utifrån objektifiering, skönhetsideal och kroppsideal.

Vår vision är att alla människor har rätt till att få skapa sin sexualitet och tankar kring den utifrån sig själva och sina känslor.

DTA ska aktivt motarbeta fri tillgång till porr utan åldersverifikation eller liknande och samtidigt föra kritiska samtal kring detta.