VAR TREDJE VECKA

Menssäkra alla skolor, offentliga platser och alla kommunala arbetsplatser i Linköping!

För att skolan, arbetslivet och föreningslivet ska vara tillgängligt för alla så vill vi att Linköping menssäkras.

En menssäkring innebär att det finns tillräckligt många toaletter på skolan eller arbetsplatsen som är utrustade med fria mensskydd (tamponger och bindor), papperskorg samt tvål och vatten.

Varför? Att ha mens är inget val. Om det finns fritt toalettpapper, borde det finnas mensskydd.

Tillgänglighet: Alla elever ska ha tillgång till sin skolgång och alla anställda inom kommunen ska kunna sköta sitt jobb, även under tiden de kan ha sin mens.

Första hjälpen och krissituationer: Enligt Arbetsmiljöverket så “skall det finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.” 

Om första hjälpen lådorna har plåster så borde även toaletterna ha mensskydd.

“Menstruation should be no obstacle, period!”

 

Menssäkra alla skolor, offentliga platser och alla kommunala arbetsplatser i Linköping!

För att skolan, arbetslivet och föreningslivet ska vara tillgängligt för alla så vill vi att Linköping menssäkras.

En menssäkring innebär att det finns tillräckligt många toaletter på skolan eller arbetsplatsen som är utrustade med fria mensskydd (tamponger och bindor), papperskorg samt tvål och vatten.

Varför? Att ha mens är inget val. Om det finns fritt toalettpapper, borde det finnas mensskydd.

Tillgänglighet: Alla elever ska ha tillgång till sin skolgång och alla anställda inom kommunen ska kunna sköta sitt jobb, även under tiden de kan ha sin mens.

Första hjälpen och krissituationer: Enligt Arbetsmiljöverket så “skall det finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.” 

Om första hjälpen lådorna har plåster så borde även toaletterna ha mensskydd.

“Menstruation should be no obstacle, period!”

 

LINKÖPINGSFÖRSLAG

Skriv under Linköpingsförslaget som gör att Linköpings Kommunpolitiker tar upp frågan om menssäkrade toaletter.

Vill du menssäkra?

#menssäkrad säljer färdiga menssäkringskit och ger dig massor av information kring detta. Dessutom får din skola, arbetsplats eller annan organisation hamna på kartan över menssäkrade toaletter i Sverige.

Så vad väntar ni på?

printa en affisch och sprid ordet!

LADDA NER

FÄRG, A3, PDF

LADDA NER

SVART_VIT, A3, PDF